null Tài liệu Khóa bồi dưỡng chuyên sâu về Lập HSMT và Đánh giá HSDT

content:

Tài liệu Khóa bồi dưỡng chuyên sâu về Lập HSMT và Đánh giá HSDT 

Anh/Chị vui lòng tải các Tài liệu sau để phục vụ khóa học đạt chất lượng và hiệu quả cao:

1- Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản pháp lý hiện hành: Vui lòng Download tại đây

2- Thông tư hướng dẫn: Vui lòng Download tại đây

3- Văn bản pháp lý liên quan:  Anh/Chị vui lòng Download tại đây

4- Để thường xuyên cập nhật các Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu: Anh/Chị vui lòng tham khảo tại đường link sau: 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest/legal-documents

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Giảng viên: TS. Đỗ Kiến Vọng   Điện thoại: 0978.459.828  Email: Dokienvong@apd.edu.vn 

Trân trọng cảm ơn Anh/Chị!