13/06/2023
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG WORKSHOP "ISEF INTERVIEW DAY : QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG & 1001 CÂU CHUYỆN CỦA CÁC ỨNG VIÊN GEN Z"
01/06/2023
Tóm tắt: Sáng ngày 27/5/2023 tại Hội trường 150 – Học viện Chính sách và Phát triển, Workshop về cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế số được tổ chức với sự tham gia của 4 diễn giả chính:...