23/03/2021
Phiếu đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2021
23/03/2021
Công bố danh sách sinh viên khóa 8, 9, 10 không tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2020-2021
19/03/2021
Công bố Đáp án và Kết quả kỳ thi Olympic toán học Sinh viên APD lần 5
19/03/2021
Thông báo danh sách sinh viên đề nghị xem xét lại kết quả bài thi học phần khóa 11, học kỳ I, năm học 2020-2021
18/03/2021
Học viện Chính sách và Phát triển đơn vị đầu tiên mở ngành học Kinh tế số 
16/03/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo  trình độ đại học ngành Kinh tế số