Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản

Đề cương môn học Bộ môn Luật
Ngày đăng 04/08/2017 | 17:00 PM  | Lượt xem: 941

Đề cương môn học

Thông tin đề cương các môn học do Bộ môn Luật kinh tế đảm nhận giảng dạy:

1. Pháp luật Đại cương

2. Pháp luật Kinh tế