Khoa Cơ bản Khoa Cơ bản

Lý lịch khoa học giảng viên Bộ môn Luật
Ngày đăng 04/08/2017 | 16:32 PM  | Lượt xem: 1236

Lý lịch khoa học của giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế

Bộ môn Luật kinh tế thông tin Lý lịch khoa học của các giảng viên của Bộ môn:

1. ThS. NCS. Lưu Thị Tuyết

2. ThS. NCS. Nguyễn Tiến Đạt

3. ThS. Đặng Minh Phương