null Thời thanh xuân của mỗi chúng ta (tác phẩm dự thi cuộc thi "Cảm xúc APD")

content:

Thi thanh xuân ca mi chúng ta

Chc hn mi chúng ta đã đưc nghe đến câu nói: “Thanh xuân là khong thi gian tươi đp nht, quý giá nht”. Thanh xuân ca tôi - “khong tri k nim” ca tôi - gn lin vi mt nơi mà tôi dành trn tình cm ca mình, mt nơi lưu gi nhng điu tuyt vi nht - Khong tri y là Trưng Học Viện Chính Sách và Phát Triển - APD - nơi tôi đang theo hc.

Tháng 11 v, đem theo nhng cơn gió se lnh, nhng cơn mưa bt cht ra trôi nhng bi m thi gian, chào đón mt mùa đông đc trưng ca min Bc. Chút bt thưng ca thi tiết cũng khiến lòng ngưi xao đng, bng chc tôi li mun gi mt chút nh, mt chút thương, mt chút yêu đong đy nơi sâu thm, nhng cm xúc vn vương thm kín. Đó là cm xúc m áp ca nhng tháng ngày cùng sng, cùng hc tp, trưng thành APD. Khong thi gian đưc hc tp nơi đây không phi quá dài nhưng cũng đ đ tôi cm thy t hào v bn thân, v chính ngôi trưng mình đã la chn.

 Tôi vn mơ s tr thành mt nhà kinh doanh gii, đó là ưc mơ t thu. Tôi vẫn hình dung về hình ảnh mình trong tương lai là mt nhà kinh doanh thành đt, luôn hết mình vi công vic, góp phn đưa nn kinh tế Vit Nam phát trin. Tôi đã tìm hiu thông tin v các trưng đi hc kinh tế, nơi có th giúp mình ươm mm, nuôi dưng, phát trin cũng như thc hin đưc ưc mơ và hoài bão ca mình. Duyên may và cũng là tình c, tôi biết đến APD trong c bin thông tin v các trưng đi hc. Tôi đưc nghe các anh ch tư vn cũng như các bn hc khóa trưc nói rng: APD là mt môi trưng hc tp m, công bng, văn minh, hc tht, thi tht... Tôi thật sự n tưng vi nhng li nhn xét đó, và tôi nhanh chóng quyết đnh la chn APD là nơi tôi gn bó cho chng đưng sinh viên ca mình.

Mt khong thi gian ôn thi đi hc chăm ch, chu nhiu mt mi, áp lc, có nhng lúc thoái trí, tôi mun b cuc, nhưng c nghĩ đến mt ngày nào đó đưc đt chân đến nơi đây, trở thành một phần của APD, tôi li c gng, cố gắng hơn na. Và ri nhng n lc ca chính mình đã đưc đn đáp xng đáng. Ngày cm trên tay giy báo nhp hc, tôi đã mun hét lên vì vui mng. S hi vng ca tôi dành cho Hc Vin c thế ln dn lên và tôi bt đu v ra trong đầu mt vin cnh tươi đp v cuc sng mi khi tr thành tân sinh viên APD.

Tôi nh như in cái ngày đu tiên tôi đt chân ti Hc Vin. Cm giác như đang mơ, va vui mng, hnh phúc li va thy lo lng, bt an. Biết bao nhiêu suy nghĩ vn vơ c lun qun trong cái đu nh bé ca tôi. Hc vin ca tôi dưi nng thu trông thật đp, khung cnh sân trưng xôn xao, rn ràng, băng rôn, khu hiu chào đón tân sinh viên nhp hc đưc căng lên khp nơi t ngoài cng trưng vào đến snh. Các anh ch sinh viên khóa trưc nhit tình và thân thin ch dn chúng tôi làm th tc nhp hc nên mi vic tht d dàng và trôi chy, cm giác cũng m áp ngay t ngày đu. Bên cnh đó mi góc sân trưng còn có các hot đng văn ngh, hát múa khiến cho ph huynh hc sinh rt phn khi và vui v. T giây phút y, nhng mc cm, lo lng dưng như tan biến, tôi đã b hút ngay vào không khí hot đng ca nhà trưng và cm thy hnh phúc khi mình t nay đã đưc gn hai tiếng ‘sinh viên” ca APD, ưc mơ gi đã tr thành hin thc.