29/08/2021
Tác phẩm đạt giải Nhì cuộc thi “Cảm xúc APD” của sinh viên Vũ Thu Thảo, lớp QTDN 9B, khoa Quản trị Kinh doanh
12/04/2020
Khoa Quản trị kinh doanh luôn có truyền thống đi đầu trong các phong trào của Công đoàn, Liên chi, Đoàn thanh niên, Câu lạc bộ; các hoạt động văn nghệ, thể thao, thanh niên tình nguyện... cũng luôn...
14/10/2020
Chung kết toàn quốc cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2020"