null Các hoạt động của khoa

Khoa Quản trị kinh doanh luôn có truyền thống đi đầu trong các phong trào của Công đoàn, Liên chi, Đoàn thanh niên, Câu lạc bộ; các hoạt động văn nghệ, thể thao, thanh niên tình nguyện... cũng luôn được quan tâm và đạt được nhiều thành tích cao. Dù tình hình dịch bệnh Covid 19 đã và đang ảnh hưởng tới tất cả các hoạt động trên bình diện quốc gia, nhưng tại Học viện Chính sách và Phát triển, tuổi trẻ Khoa Quản trị kinh doanh vẫn cháy hết mình với nhiều hoạt động sôi nổi như: “nCOVID19_CHALLENGING US”, CUỘC THI ẢNH ONLINE “KHOẢNG TRỜI 18 - REPLY 2017” ...

#nCovid_19_ChallengingUs #APD #AYU

#apd #doanthanhnienhocvien #cuocthianhonline #onhavanvui #khoangtroi18 #stayhome

#APDTIKTOKCHALLANGE

 

Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh tại “APD Cup”

 

                                             Sinh viên FBA tại “Vũ điệu tháng 3”