Kết quả đào tạo Kết quả đào tạo

Thông tin tuyển sinh năm 2020 - Bộ môn Toán Kinh tế

Ngày đăng 04/04/2020 | 11:26 AM  | Lượt xem: 26
Big Data 2020

Thông tin tuyển sinh năm 2019 - Bộ môn Toán Kinh tế

Ngày đăng 04/04/2020 | 11:03 AM  | Lượt xem: 14
  THÔNG TIN VỀ CHUYÊN NGÀNH: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH Thuộc ngành: KINH TẾ...