08/12/2022
Sáng ngày 07/12/2022, Học viện Chính sách và Phát triển có buổi làm việc với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an để kiểm tra kết quả nghiệm thu về công tác PCCC
06/12/2022
Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển và Trường Đại học Thương mại đã họp rà soát công tác tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 15/12/2022
06/12/2022
Sáng ngày 06/12/2022, Học viện Chính sách và Phát triển có buổi làm việc với ông Trevor Hublin - Phụ trách dự án, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ tại Việt Nam (USAID) và bà Nguyễn Khánh Cẩm Châu...