30/03/2022
Thông báo thực hiện kế hoạch học kỳ II, năm học 2021 - 2022
29/03/2022
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức thành công tọa đàm “Quản trị cảm xúc vượt qua đại dịch Covid 19”
29/03/2022
Thông báo lịch thi giai đoạn 1, học kỳ II năm học 2021 - 2022
28/03/2022
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi trực tuyến tại Học viện Chính sách và Phát triển
25/03/2022
Quyết định trợ cấp xã hội trong học kỳ II, năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển
25/03/2022
Quyết định miễn giảm học phí đối với sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2021 - 2022 tại Học viện Chính sách và Phát triển
25/03/2022
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 10, đợt 1 năm 2022
23/03/2022
Đàm phán hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển với Viện Quản trị số
22/03/2022
Thông báo kết quả xét tuyển Thạc sĩ đợt 2 năm 2022
21/03/2022
Tọa đàm "Quản trị cảm xúc vượt qua đại dịch Covid 19"