05/05/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh 
30/04/2022
Lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5
29/04/2022
Học viện Chính sách và Phát triển đến thăm và làm việc với Đại học Hạ Long
29/04/2022
Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975
28/04/2022
Học viện Chính sách và Phát triển tham gia “Chương trình tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp năm 2022” do Tỉnh đoàn, Sở GDĐT, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại Thành phố Hạ Long