null Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 19/8/2019)

LỊCH TRỰC VÀ LỊCH GIẢNG CỦA KHOA LUẬT KINH TẾ

Áp dụng từ 19/8/2019 – 31/8/2019

TT

Giảng viên

Lịch trực

Lịch giảng

1

Nguyễn Như Hà

Sáng T5: 9h50-11h50

Một buổi trực không cố định

 

2

Lưu Thị Tuyết

Sáng T3: 9h-11h

Sáng Thứ 3: 7h – 8h50

Chiều Thứ 4: 13h – 17h50

Chiều Thứ 5: 15h – 17h50

3

Nguyễn Tiến Đạt

 

Sáng T2: 9h-11h

 

4

Đặng Minh Phương

Chiều T3: 14h-16h

Sáng Thứ 4: 9h – 11h50

Sáng Thứ 6: 9h – 11h50

Sáng Thứ 7: 9h – 11h50