null Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 26/8/2019)

Thực hiện kế hoạch phân công giảng dạy kỳ I năm học 2019 – 2020 của Phòng Quản lý Đào tạo và xét kế hoạch công việc của các giảng viên, Khoa Luật kinh tế thông báo về việc phân công lịch giảng và điều chỉnh lịch trực của các giảng viên Khoa như sau:

TT

GIẢNG VIÊN

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

1

Nguyễn Như Hà

 

 

16h – 17h50

 

 

7h – 9h50

Trực

9h50-11h50

 

7h – 11h50

 

 

2

Lưu Thị Tuyết

 

7h – 8h50

 

7h – 9h50

Trực

9h50-11h50

13h – 17h50

 

15h – 17h50

 

13h – 14h50

7h – 11h50

3

Nguyễn Tiến Đạt

7h – 11h50

7h – 9h50

13h – 15h50

Trực

8h-10h

10h – 11h50

 

 

 

 

 

 

4

Đặng Minh Phương

 

Trực

9h-10h

10h – 11h50

 

9h – 11h50

13h – 17h50

Trực

9h-10h

10h – 11h50

13h – 17h50

9h – 11h50

 

9h – 11h50

               Lịch trực trên được áp dụng từ ngày 26/8/2019.

               Lịch giảng trên được áp dụng từ ngày 26/8/2019.