null Lịch trực (từ ngày 01/6/2020)

content:

LỊCH TRỰC CỦA KHOA LUẬT KINH TẾ APD

Từ ngày 01/6/2020

TT

Giảng viên

Lịch trực

Liên hệ

1

TS. Nguyễn Như Hà

02 buổi/tuần

Buổi cố định

 Sáng T6: 09h45 - 11h45

090.2468.579

2

ThS. Lưu Thị Tuyết

Sáng T3: 09h00 - 11h00

 098.4379.250

3

ThS. Nguyễn Tiến Đạt

Chiều T5: 14h30 - 16h30

097.5894.486

4

ThS. Đặng Minh Phương

Sáng T4: 09h00 - 11h00

091.2580.432