01/06/2023
Tóm tắt: Sáng ngày 27/5/2023 tại Hội trường 150 – Học viện Chính sách và Phát triển, Workshop về cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế số được tổ chức với sự tham gia của 4 diễn giả chính:...