06/04/2024
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG 02 LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 4 NĂM 2024
04/04/2024
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ ĐẤU THẦU TRONG THÁNG 4 NĂM 2024