28/04/2024
  Với triết lý đào tạo theo tư tưởng hiện đại của giáo dục khai phóng, mọi chương trình đào tạo tại khoa Kinh tế số sẽ dẫn dắt người học tiếp cận kiến thức từ nhiều lĩnh vực như toán học,...
02/01/2024
Ngày 29/12/2023 cuộc thi Olympic toán sinh viên APD lần thứ 8 đã chính thức diễn ra. Cuộc thi được tổ chức trực tiếp tại Nhà C, phòng 308, Học viện Chính sách và phát triển với hai môn thi: Đại số...
08/11/2023
WORKSHOP “HÒA NHẬP ẤN ĐỘ NGẮN HẠN”