Giới thiệu Giới thiệu

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ

 1. Giới thiệu chung

Bộ môn Luật Kinh tế (BMLKT) được thành lập theo Quyết định số 459/QĐ-HVCS&PT ngày 17/9/2009 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

Trưởng Bộ môn: TS. Giang Thanh Tùng - Phó Giám đốc Học viện

BMLKT phụ trách giảng dạy 3 môn học: Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế, Pháp luật kinh tế quốc tế. Đồng thời, BMLKT cũng tham gia giảng dạy các học phần khác như: Hợp đồng trong đấu thầu; Luật và Chính sách công.

Hiện nay, BMLKT có 01 cán bộ quản lý và 03 giảng viên, trong đó:

01 cán bộ quản lý, Tiến sĩ luật quốc tế.

01 giảng viên, Thạc sĩ luật kinh tế, nghiên cứu sinh luật kinh tế.

01 giảng viên, Thạc sĩ luật quốc tế, nghiên cứu sinh luật quốc tế.

01 giảng viên, Thạc sĩ luật kinh tế.

Toàn bộ giảng viên của BMLKT đều tâm huyết với nghề, tận tâm với sinh viên và tích cực tham gia các hoạt động của Học viện.

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của BMLKT.

- Trang bị kiến thức cơ bản về các lĩnh vực pháp luật trong quản lý kinh tế và kinh doanh cho sinh viên và học viên.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế, Pháp luật kinh tế quốc tế cho bậc cử nhân.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do BMLKT quản lý.

- Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng theo yêu cầu.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn do BMLKT quản lý.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong BMLKT theo chủ trương của Giám đốc Học viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

3. Các chuyên ngành đào tạo

Hiện nay, BMLKT đang đảm nhiệm giảng dạy 3 môn học về pháp luật bao gồm: Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế, Pháp luật Kinh tế quốc tế cho các lớp đại trà và CLC.

Từ năm học 2019-2020, Học viện sẽ chính thức tuyển sinh ngành Luật kinh tế trình độ đại học, chuyên ngành Luật Đầu tư - Kinh doanh và BMLKT sẽ tham gia giảng dạy một số học phần luật trong chương trình đào tạo này.

3.1. Pháp luật đại cương

Pháp luật đại cương thuộc hệ thống các môn học lý luận cơ bản của phần kiến thức giáo dục đại cương theo Chương trình khung trình độ đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo. Pháp luật đại cương được giảng dạy cho tất cả sinh viên năm thứ nhất nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung chính của các ngành luật quan trọng như Hiến pháp, Hành chính, Hình sự, Dân sự, Lao động, Hôn nhân và gia đình ... trong hệ thống pháp luật Việt Nam, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về văn bản quy phạm pháp luật và kỹ năng soạn thảo các văn bản hành chính.

Sau khi học môn Pháp luật đại cương, hiểu biết của sinh viên về vai trò quan trọng của nhà nước và pháp luật được nâng cao. Từ đó, sinh viên có thái độ tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật, có ý thức đầy đủ về bổn phận và nghĩa vụ của một công dân đối với quốc gia, biết áp dụng pháp luật trong cuộc sống và làm việc.

3.2. Pháp luật Kinh tế

Môn học Pháp luật kinh tế cung cấp khía cạnh pháp luật liên quan đến một số vấn đề kinh tế như: Thành lập, quản lý, hoạt động, giải thể và phá sản doanh nghiệp; mua bán hàng hóa; mua bán hàng hóa quốc tế; đầu tư, cạnh tranh và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

Sinh viên được tiếp cận các vấn đề dưới góc độ pháp luật, dựa trên việc phân tích các văn bản pháp luật trong nước và quốc tế bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Cạnh tranh, Luật Trọng tài thương mại, Luật Phá sản và Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

3.3. Pháp luật Kinh tế quốc tế

Môn học Pháp luật kinh tế quốc tế cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế quốc tế  những kiến thức pháp luật liên quan đến một số vấn đề kinh tế quốc tế trong đó tập trung vào pháp luật thương mại quốc tế.

Sinh viên được tìm hiểu về công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, phân biệt được các tổ chức quốc tế toàn cầu, tổ chức quốc tế khu vực.

Sinh viên được trang bị kiến thức về luật của WTO, EU, ASEAN, NAFTA và các điều ước quốc tế song phương trong thương mại quốc tế. Quy trình giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia.

Sinh viên cũng tìm hiểu, phân tích các hiệp định thương mại giữa Việt Nam và một số đối tác cũng như các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam (đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, giải quyết tranh chấp kinh tế quốc tế giữa các thương nhân,...).

4. Cơ cấu tổ chức: do Giám đốc Học viện quyết định.

5. Cơ cấu nhân sự

TS. Giang Thanh Tùng, Trưởng Bộ môn. Email: tunggiangthanh@mpi.gov.vn

Ths. NCS. Lưu Thị Tuyết, Giảng viên. Email: tuyetluu15@gmail.com

Ths. NCS. Nguyễn Tiến Đạt, Giảng viên. Email: nguyendat.apd.mpi@gmail.com

Ths. Đặng Minh Phương, Giảng viên. Email: minhphuong050990@gmail.com

6. Quá trình hoạt động

Trong quá trình giảng dạy, được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện và sự phối hợp của các phòng có liên quan, BMLKT đã tổ chức cho sinh viên nghe các chuyên gia từ Bộ Nội vụ, Học viện Tư pháp,… nói chuyện chuyên đề về tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên hiện nay, đưa sinh viên đến thực tế tại một số phiên xử án tại Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cuối năm 2013, Học viện đã tổ chức thẩm định hai quyển Giáo trình nội bộ (Pháp luật đại cương và Pháp luật kinh tế). Sau khi Hội đồng thẩm định thông qua, Giám đốc Học viện đã ký Quyết định đưa hai giáo trình vào giảng dạy chính thức.

Cuối năm 2015, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện “Nâng cao nhận thức của viên chức và người lao động tại Học viện chính sách và Phát triển về Pháp luật Viên chức và Pháp luật Lao động” đạt kết quả xuất sắc khi nghiệm thu.

Tháng 9/2018, Học viện CS&PT và BMLKT đã xây dựng và triển khai Đề án mở ngành Luật kinh tế trình độ đại học, chuyên ngành Luật Đầu tư Kinh doanh.

Ngày 05/11/2018, Bộ GD&ĐT đã chính thức cho phép Học viện CS&PT đào tạo ngành Luật kinh tế trình độ đại học, chuyên ngành Luật Đầu tư Kinh doanh từ năm học 2019.

7. Liên hệ

Bộ môn Luật Kinh tế

- Địa chỉ: Phòng 602, tòa nhà D25, số 8B Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại:  04. 85857675

BỘ MÔN LUẬT BỘ MÔN LUẬT