02/12/2023
Đội văn nghệ Học viện Chính sách và Phát triển tham dự cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XV
27/11/2023
Hơn 1000 sinh viên cuối khóa của Học viện Chính sách và Phát triển tham quan thực tế tại khu di tích lịch sử Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh