null BÁO CÁO GIỮA KỲ KẾT QUẢ NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

content:

Ngày 21/2/2023, buổi báo cáo giữa kỳ kết quả NCKH sinh viên năm học 2022-2023 đã kết thúc. Mỗi nhóm đều đã tích lũy được cho mình những góp ý chuyên môn cần thiết để phát triển nội dung và hoàn thiện kết quả nghiên cứu cuối cùng.