null [ NCKH SINH VIÊN ] NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2023-2024

content:

“Tôi không thể nghĩ ra một phương pháp khác ngoài phương pháp khoa học để khám phá sự thật” ~ Issac Newton ~

Qua câu nói vừa rồi của Newton, chúng ta có thể thấy phương pháp khoa học đóng vai trò quan trọng để có thể tiếp cận được đến sự thật một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Và việc nghiên cứu khoa học đóng vai trò không thể thiếu đối với sinh viên đại học.

Chính vì vậy, vừa qua, Khoa Luật Kinh tế - Học viện Chính sách và Phát triển tiếp tục tổ chức Báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên năm học 2023-2024. Gần 40 nhóm NCKH đã trình bày trước Hội đồng nghiệm thu gồm các Thầy Cô giảng viên LAW-APD.

Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 14 người và mọi người đang học

Buổi nghiệm thu bắt đầu với lời phát biểu khai mạc của Cô ThS, NCS. Lưu Thị Tuyết và lời dẫn của MC Cô ThS. Lương Mỹ Linh.

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang học, kính mắt, bệnh viện và văn bản

Mỗi nhóm có 10 phút để trình bày đề tài nghiên cứu, sau đó các giảng viên đã có những đánh giá, nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm.

Trong không khí sôi nổi, đông đủ của các nhóm sinh viên NCKH đến từ Khoá 11, 12, 13, các bạn đã có những bài nghiên cứu với các vấn đề pháp lý nóng còn nhiều tranh cãi và bất cập liên quan đến ngành Luật Kinh tế như: Pháp luật về sở hữu trí tuệ, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, chính phủ điện tử, vốn đầu tư mạo hiểm, bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương, chuyển đổi số trong ngành tư pháp, số hoá thủ tục hành chính về đầu tư, bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, chồng lấn quyền sở hữu trí tuệ…

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang học và bàn

Trong ngày nghiệm thu đầu tiên, Thầy TS. Nguyễn Như Hà đã có những chia sẻ về phương pháp nghiên cứu khoa học giúp các bạn sinh viên có thể tiếp cận đúng cách nhằm hiểu rõ bản chất, phân biệt được đâu điều cốt lõi cần làm rõ.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang học và văn bản

Buổi nghiệm thu không chỉ là nơi để trình bày báo cáo NCKH, mà còn là cơ hội để các sinh viên trao đổi, tranh luận và học hỏi từ các nhóm NCKH khác và các Thầy Cô giảng viên trong Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang học, bệnh viện và văn bản

Chúc mừng các nhóm NCKH đã hoàn thành đề tài của mình và hy vọng rằng những nghiên cứu này sẽ góp phần vào việc tìm hiểu sâu hơn ở các khía cạnh và giải quyết được phần nào các vấn đề thực tế trong lĩnh vực Pháp luật.

Một số hình ảnh từ các nhóm NCKH:

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang học, kính mắt, bệnh viện và văn bản

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang học, bàn, bệnh viện và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang học, đồ chơi trẻ em và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang học, bàn, bệnh viện và văn bản cho biết '市 国 ၁ ٥ 8 A ANCHNH SACHIAPHAT RIEN ALUATKINH LUATKINH ΚΙΝΗ TẾ LUẤT T'

Có thể là hình ảnh về ‎2 người, mọi người đang học và ‎văn bản cho biết '‎CHƯƠNGS CH รต GOTM HOc KINH NGHIỆM PHÁP UẬT ATV IỆTN LIÊN ห NETNANVÀMIC Min TUẬT Số CỦA NGÂN HANG TRUNG ƯƠNG AWИTKИHΤE أن coecs‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang học và văn bản cho biết 'Những vấn để chung về hoạt động thanh toán bằng máy POS hainiêm quan đến ជន tài ing nghiên @hu/ngunthtlchordngaiomtyos.TU mày POS Từ rcho dộng mà cửu da những diềm àm một nóts chế Của mày hoat động mua ban hăng ΠOc, dic'