24/09/2014
Ngày 19/9/2014, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo lần III tại Học viện. Tham dự họp Hội đồng có đầy đủ các thành viên Hội đồng từ Học viện, và các nhà...
23/09/2014
Trong giai đoạn hội nhập quốc tế, nguồn nhân lực chất lượng cao đang là vấn đề quan trọng, nhận được sự quan tâm và đầu tư từ phía các trường đại học và các cơ sở đào tạo. Việc trang bị đầy đủ các...
08/09/2014
Học viện Chính sách và Phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch và hoạch định chiến lược...
04/09/2014
Ngày 04 tháng 9 năm 2014, tại phòng 405 – Trụ sở Học viện Chính sách và Phát triển, tuần lễ sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên đầu khóa cho các sinh viên niên khóa 2014 – 2018 đã khai mạc với...
19/08/2014
Sáng ngày 11/8/2014 đại diện trường Đại học Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore bao gồm PGS.TS. Zeger Van De Wal; Bà Joyce Cuff, Trưởng phòng đối ngoại, phụ trách tuyển...
02/08/2014
Trong khuôn khổ Đề án “Xác định phạm vi nợ công và trần nợ công an toàn của Việt Nam giai đoạn 2014-2020”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 821/QĐ-BKHĐT ngày 25/6/2014 về việc cử...
14/07/2014
Ngày 10/7/2014, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa I (Niên khóa 2010-2014).
23/06/2014
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HVCSPT ngày 16/01/2014 của giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 2013-2014, ngày 20/6/2014, Học viện Chính...
06/06/2014
Ngày 05/06/2014, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức tọa đàm về  “Đổi mới thể chế thúc đẩy phát triển hệ thống tài chính nhằm huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực” trong khuôn khổ Đề án...