null [ CÔNG BỐ KHOA HỌC ] - Hội thảo Quốc gia “Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số Việt Nam” của TS. Nguyễn Như Hà, ThS. Đặng Minh Phương

content:

Ngày 16/01/2024, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) cùng với Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, Đại Học Kinh Tế Tp.HCM (UEH-CELG) đã tổ chức một sự kiện quan trọng - Hội thảo Quốc gia với chủ đề "Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy Kinh tế số Việt Nam".

Sự kiện này đã đánh dấu sự ra mắt của nghiên cứu mang tính độc đáo về "Bảo vệ dữ liệu cá nhân dưới góc độ quyền sở hữu trí tuệ", do TS. Nguyễn Như HàThS. Đặng Minh Phương thực hiện.

TS. Nguyễn Như Hà,  Trưởng Khoa Luật Kinh tế

ThS. Đặng Minh Phương, Giảng viên Bộ môn DBIL, Khoa Luật Kinh tế

Nghiên cứu này đã được công bố và trình bày trực tiếp tại Hội thảo Quốc gia, diễn ra trong tháng 11/2023, một sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực dữ liệu cá nhân và kinh tế số.

Chúc mừng 02 tác giả đã đưa ra những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân, một lĩnh vực ngày càng quan trọng trong thời đại công nghệ hiện đại.

Toàn văn Kỷ yếu Hội thảo: https://drive.google.com/.../1A.../view...

#LAWAPD #NNDS #DBIL #NCKH