Các hoạt động đoàn thể Các hoạt động đoàn thể

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LUẬT THAM GIA COI THI THPT NĂM 2019

Ngày đăng 28/06/2019 | 16:44 PM  | Lượt xem: 723
Từ ngày 23-27/6/2019, giảng viên Bộ môn Luật tham gia coi thi THPT tại Hòa Bình.

BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Ngày đăng 18/06/2019 | 10:53 AM  | Lượt xem: 442
Hoạt động đoàn thể của Bộ môn Luật Kinh tế