Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Lịch trực học kỳ 2 năm học 2017-2018
Ngày đăng 31/01/2018 | 16:48 PM  | Lượt xem: 881

   

STT

HỌ TÊN

LỊCH TRỰC

1

TS. Đào Hoàng Tuấn

Thứ 2: Từ 9h00 đến 11h00

2

Ths. Đoàn Anh Tuấn

Thứ 3: Từ 13h30 đến 15h30

3

TS. Phùng Thế Đông

Thứ 6: Từ 9h00 đến 11h00

4

Ths. Phạm Hoàng Cường

Thứ 6: 14h00 đến 16h00

5

Ths. Phạm Mỹ Hằng Phương

Thứ 4: Từ 9h30 đến 11h30

6

Nguyễn Tuấn Sơn

Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6

7

Vũ Huyền My

Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6

(Lịch trực được áp dụng trong học kỳ 2 năm học 2017-2018)