Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Chương trình đào tạo

Ngày đăng 31/01/2018 | 15:30 PM  | Lượt xem: 216
/documents/419678/468310/CHUONG+TRINH+DAO+TAO+_+KNN.doc/5b25bc15-7566-4e60-8893-ab459a79eb13

Lịch trực tháng 2/2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:28 PM  | Lượt xem: 160
/documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+THANG+2+n%C4%83m+.2018+-+Copy.xlsx/0eb36053-44ef-47ef-a0b6-aa6a49547289

Lý lịch khoa học Giảng viên cơ hữu khoa Đầu tư

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:22 PM  | Lượt xem: 291
ThS Nguyễn Thị Bích Phương.pdf ThS Trần Thị Ninh.pdf TS Phạm Ngọc Trụ.pdf TS Vũ Đình Hòa.pdf TS Nguyen Thanh Binh.pdf

Lịch trực tháng 2/2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:20 PM  | Lượt xem: 97
Lịch trực tháng 2/2018 /documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+THANG+2--2018.xlsx/0ca87e10-1166-4f36-ac1e-aefe69eb1088

Lịch trực tháng 1/2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:15 PM  | Lượt xem: 70
Lịch trực tháng 1/2018 /documents/419678/467080/L%E1%BB%8Bch+Tr%E1%BB%B1c+Khoa+-+THANG+1.2018.xlsx/9efa1a5b-fe84-4963-a0e1-49ff0e038e49

NCKH

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:11 PM  | Lượt xem: 138
HỘI THẢO CỐ VẤN HỌC TẬP

NCKH

Ngày đăng 31/01/2018 | 03:02 PM  | Lượt xem: 133
Hội thảo NCKH

Bài đăng Tạp chí

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:56 PM  | Lượt xem: 134
Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo

Nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:50 PM  | Lượt xem: 137
Bài tạp chí

Lịch trực khoa TH&CTH

Ngày đăng 31/01/2018 | 02:19 PM  | Lượt xem: 102
Lịch trực K.2

Lịch trực Học kỳ 2

Ngày đăng 31/01/2018 | 11:52 AM  | Lượt xem: 109
Lịch trực kỳ 2 2017-2018

Các học phần giảng dạy

Ngày đăng 31/01/2018 | 11:51 AM  | Lượt xem: 80
Các học phần giảng dạy

Lịch trực Khoa Học kỳ II năm học 2017 -2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 10:49 AM  | Lượt xem: 148
Lịch trực

Lịch trực giảng viên Khoa Đấu thầu học kỳ II năm 2017-2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 10:00 AM  | Lượt xem: 156
Lịch trực giảng viên Khoa Đấu thầu học kỳ II năm 2017-2018

Lịch trực tháng 1/2018

Ngày đăng 31/01/2018 | 09:54 AM  | Lượt xem: 145
Lịch trực

Lịch trực tháng 01/2018 khoa Chính sách công

Ngày đăng 08/01/2018 | 03:44 PM  | Lượt xem: 231
Lịch trực tháng 01/2018 khoa Chính sách công

Lịch trực khoa Tháng 1 năm 2018

Ngày đăng 04/01/2018 | 04:24 PM  | Lượt xem: 342
Lịch trực

Ngân hàng đề thi Môn Đấu thầu qua mạng

Ngày đăng 19/12/2017 | 02:48 PM  | Lượt xem: 598
Ngân hàng đề thi Môn Đấu thầu qua mạng

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên từ 11.12 đến 15.12.2017

Ngày đăng 13/12/2017 | 09:25 AM  | Lượt xem: 349
lịch trực

Lịch trực Khoa của cán bộ, giảng viên từ 04.12 đến 08.12.2017

Ngày đăng 13/12/2017 | 09:13 AM  | Lượt xem: 331
Lịch trực