Giới thiệu các khoa Giới thiệu các khoa

Chương trình đào tạo chuyên ngành khoa TCĐT

Ngày đăng 15/02/2019 | 08:59 AM  | Lượt xem: 178
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ STT KHOÁ HỌC CHƯƠNG...

Lịch trực của CB, GV HKII năm học 2018-2019 khoa TCĐT

Ngày đăng 15/02/2019 | 08:10 AM  | Lượt xem: 375
LỊCH TRỰC KHOA CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 KHOA...

Lịch trực HK II năm học 2018-2019

Ngày đăng 15/02/2019 | 08:06 AM  | Lượt xem: 379
/documents/20884/435609/L%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+HKII+n%C4%83m+2018-2019+c%E1%BB%A7a+CB%2C+GV+khoa+TC%C4%90T.xlsx/9d47b1ef-5813-4562-940e-69a9dbc47198

Lịch trực khoa của CB, GV khoa TCĐT học kỳ II

Ngày đăng 15/02/2019 | 08:00 AM  | Lượt xem: 149
/documents/20884/435609/L%E1%BB%8Bch+tr%E1%BB%B1c+HKII+n%C4%83m+2018-2019+c%E1%BB%A7a+CB%2C+GV+khoa+TC%C4%90T.xlsx/9d47b1ef-5813-4562-940e-69a9dbc47198

CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

Ngày đăng 14/02/2019 | 02:21 PM  | Lượt xem: 1442
Nhằm hướng đến mục tiêu sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có kỹ năng tin học thành thạo, Viện Đào tạo Quốc tế đã áp dụng chuẩn đầu ra trình...

Trả lời các hãng truyền thông báo chí của các chuyên gia Khoa Chính sách công

Ngày đăng 14/02/2019 | 12:35 PM  | Lượt xem: 598
Cán bộ giảng viên khoa chính sách công với Báo chí truyền thông

Một số hình ảnh hoạt động khoa học và hợp tác

Ngày đăng 14/02/2019 | 11:40 AM  | Lượt xem: 1003
Một số hình ảnh hoạt động khoa học

Thầy và Trò Khoa Đấu thầu đi thực tế công tác đấu thầu qua mạng tại Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.

Ngày đăng 13/02/2019 | 04:30 PM  | Lượt xem: 444
Thầy và Trò Khoa Đấu thầu đi thực tế công tác đấu thầu qua mạng tại Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

Kết quả đào tạo

Ngày đăng 13/02/2019 | 04:20 PM  | Lượt xem: 489
Đến nay, Khoa Kế hoạch phát triển đã có 5 khóa tốt nghiệp với gần 400 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp một...

Khoa Đấu thầu tham gia và giành giải nhất cuộc thi English Star

Ngày đăng 13/02/2019 | 03:34 PM  | Lượt xem: 355

Cựu sinh viên

Ngày đăng 13/02/2019 | 03:05 PM  | Lượt xem: 291
Đương kim thủ khoa đầu ra của Học viện - Nguyễn Thị Dung - KHPT5B

Các hoạt động đoàn thể

Ngày đăng 13/02/2019 | 02:46 PM  | Lượt xem: 390
Khoa Kế hoạch phát triển luôn là lá cờ đầu trong các hoạt động văn nghệ và thể thao. Sinh viên của khoa đã nhiều năm dành được cúp vô địch trong các giải thể thao, văn nghệ, nấu ăn, sinh viên thanh...

Các hoạt động đoàn thể

Ngày đăng 13/02/2019 | 02:14 PM  | Lượt xem: 348
 

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Ngày đăng 13/02/2019 | 01:53 PM  | Lượt xem: 9480
Khoa Kinh tế phát triển có Trưởng khoa và một số Phó Trưởng khoa do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định. Biên chế của Khoa...

Nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 13/02/2019 | 10:28 AM  | Lượt xem: 361
  Cán bộ và sinh viên trong khoa đã thực hiện nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và đạt các kết quả tốt. Một số kết quả...

Các hoạt động đoàn thể

Ngày đăng 13/02/2019 | 09:20 AM  | Lượt xem: 8711
Các hoạt động của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh

Cơ hội nghề nghiệp

Ngày đăng 13/02/2019 | 09:10 AM  | Lượt xem: 11665
Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, có thể làm việc ở các bộ phận: marketing, kinh doanh, tổ chức, v.v. của các doanh nghiệp...

Đào tạo

Ngày đăng 13/02/2019 | 09:02 AM  | Lượt xem: 4564
Các chuyên ngành đào tạo

Giới thiệu khoa Quản trị kinh doanh

Ngày đăng 13/02/2019 | 08:59 AM  | Lượt xem: 227
1. GIỚI THIỆU 1.1. Chức năng, nhiệm vụ             1.1.1 . Chức năng * Khoa Quản trị kinh doanh giúp...

CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

Ngày đăng 13/02/2019 | 08:49 AM  | Lượt xem: 1340
Nhằm hướng đến mục tiêu sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ sử dụng thành thạo ngoại ngữ, Viện Đào tạo Quốc tế đã áp dụng chuẩn đầu ra trình độ tiếng...