null TẬP HUẤN LỒNG GHÉP QUYỀN CON NGƯỜI TRONG GIẢNG DẠY LUẬT

content:

Thực hiện mục tiêu phổ biến, giáo dục quyền con người trong đào tạo luật, từ ngày 14-16/9/2022, giảng viên Khoa Luật Kinh tế cùng giảng viên của hơn 30 đơn vị đào tạo luật phía Bắc đã tham gia Khóa tập huấn Kiến thức về Quyền con người cho giảng viên giảng dạy luật của các trường Đại học, Cao đẳng do BĐH Đề án giáo dục Quyền con người, Viện Quyền con người - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại khóa tập huấn, các giảng viên được tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm và thực tiễn phát triển quan điểm của Đảng, Nhà nước trong tích hợp nội dung Quyền con người trong bài giảng học phần luật trong chương trình đào tạo cho sinh viên. Khóa tập huấn có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực: PGS, TS. Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người; PGS, TS. Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Quyền con người; PGS, TS. Lê Văn Trung, Tổng biên tập Tạp chí Pháp luật Quyền con người; TS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Trần Thị Hồng...

Sinh viên LAW-APD hi vọng rất sớm những nội dung thú vị về pháp luật về quyền con người được truyền đạt trong các bài giảng của giảng viên, hội thảo khoa học do Khoa Luật kinh tế tổ chức trong thời gian tới.