Cơ cấu tổ chức và nhân sự Cơ cấu tổ chức và nhân sự

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Ngày đăng 12/02/2019 | 14:51 PM  | Lượt xem: 2470

I. Danh sách cán bộ, giảng viên cơ hữu của Viện:

TS. Đào Hoàng Tuấn - Phó Viện trưởng (phụ trách Viện)  (Lý lịch khoa học)

   TS. Boston College, United States    

TS. Phạm Ngọc Trụ - Trưởng ban Đào tạo và Hợp tác  (Lý lịch khoa học)

    TS. Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Giảng viên  (Lý lịch khoa học)

    TS. University of Wales, United Kingdom

Ths. Nguyễn Thị Thùy Linh - Giảng viên  (Lý lịch khoa học)

  Ths. Nottingham, United Kingdom 

Ths. Phạm Mỹ Hằng Phương - Giảng viên (Lý lịch khoa học)

  Ths. University of New South Wales, Australia

Ths. Hoàng Kim Thu - Giảng viên (Lý lịch khoa học)

  Ths. University of  East Anglia, United Kingdom

Ths. Đặng Thùy Nhung - Giảng viên  (Lý lịch khoa học)

   Ths. University of Leicester, United Kingdom

Ths. Đoàn Anh Tuấn - Giảng viên  (Lý lịch khoa học)

   Ths. University of Wales, United Kingdom

ThS. Phạm Hoàng Cường - Giảng viên  (Lý lịch khoa học)

  Ths. University of West England, United Kingdom

CN. Nguyễn Tuấn Sơn - Trợ lý Viện

   CN. Học viện khoa học quân sự

CN. Vũ Huyền My - Trợ lý Viện

   CN. Đại học Ngoại thương

II. Danh sách giảng viên thỉnh giảng:

PGS,TS. Tô Trung Thành  (Lý lịch khoa học)

   University of Birmingham, United Kingdom

PGS,TS. Trịnh Thị Thu Hương  (Lý lịch khoa học)

   University Libre de Bruxelles, Belgium

PGS,TS. Phạm Đức Cường  (Lý lịch khoa học)

   Macquarie University, Australia

PGS,TS. Nguyển Thị Minh Huệ  (Lý lịch khoa học)

   New South Wales University, Autralia

PGS,TS. Hồ Đình Bảo  (Lý lịch khoa học)

   University of Canberra, Australia

TS. Nguyễn Thị Mai Anh  (Lý lịch khoa học)

   University of Fribourg, Switzerland

TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh  (Lý lịch khoa học)

   University of Greenwich, United Kingdom

TS. Phạm Thị Cẩm Anh  (Lý lịch khoa học)

   University of Texas at Dallas, United States

TS. Phan Trần Trung Dũng  (Lý lịch khoa học)

   University of Antwerp Management School, Belgium