Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 2018
Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 2018
Thỏa thuận đối tác giữa APD và McKinsey & Company Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn phát triển
Thỏa thuận đối tác giữa APD và McKinsey & Company Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn phát triển
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2018-2019 đối với sinh viên
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2018-2019 đối với sinh viên
GS,TS. Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thầy và trò Học viện Chính sách và Phát triển
GS,TS. Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thầy và trò Học viện Chính sách và Phát triển
Học viện Chính sách và Phát triển đến thăm và làm việc với trường Đại học Kinh tế quốc dân
Học viện Chính sách và Phát triển đến thăm và làm việc với trường Đại học Kinh tế quốc dân
Bootstrap Slider

Tin tức sự kiện

Xem tất cả

Đối tác Đối tác