HOẠT ĐỘNG NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ THƯỜNG KỲ CỦA KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
HOẠT ĐỘNG NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ THƯỜNG KỲ CỦA KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Khoa Đấu thầu tổ chức thành công hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017
Khoa Đấu thầu tổ chức thành công hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017
Khóa đào tạo tập huấn “Khung chính sách đấu thầu và Chiến lược đấu thầu dự án phát triển”
Khóa đào tạo tập huấn “Khung chính sách đấu thầu và Chiến lược đấu thầu dự án phát triển”
Đội tuyển Olympic Toán học sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển lần đầu tiên tham dự cuộc thi Olympic Toán học cấp Quốc gia năm 2017 đã đạt thành tích xuất sắc
Đội tuyển Olympic Toán học sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển lần đầu tiên tham dự cuộc thi Olympic Toán học cấp Quốc gia năm 2017 đã đạt thành tích xuất sắc
HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN GIỮA NHIỆM KỲ 2015 – 2018
HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN GIỮA NHIỆM KỲ 2015 – 2018
Bootstrap Slider

Tin tức sự kiện

Xem tất cả

Đối tác Đối tác