Học viện tiếp đón đại diện WB và Viện Quản lý và Chính sách công Hàn Quốc (KDI)
Học viện tiếp đón đại diện WB và Viện Quản lý và Chính sách công Hàn Quốc (KDI)
Học viện tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Cơ chế giải quyết kiến nghị trong đấu thầu tại Việt Nam”
Học viện tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Cơ chế giải quyết kiến nghị trong đấu thầu tại Việt Nam”
Sinh viên hệ Chất lượng cao, Khoa Đào tạo Quốc tế đạt giải nhất trong hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc năm 2017
Sinh viên hệ Chất lượng cao, Khoa Đào tạo Quốc tế đạt giải nhất trong hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc năm 2017
HOẠT ĐỘNG NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ THƯỜNG KỲ CỦA KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
HOẠT ĐỘNG NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ THƯỜNG KỲ CỦA KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Khoa Đấu thầu tổ chức thành công hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017
Khoa Đấu thầu tổ chức thành công hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017
Bootstrap Slider

Tin tức sự kiện

Xem tất cả

Đối tác Đối tác