Chương trình “TỂT SẺ CHIA 2020 - XUÂN ẤM BIÊN CƯƠNG”
Chương trình “TỂT SẺ CHIA 2020 - XUÂN ẤM BIÊN CƯƠNG”
Học viện Chính sách và Phát triển ký thỏa thuận xây dựng cổng thông tin hỗ trợ việc làm cho sinh viên với đại diện Mạng tuyển dụng Jobnow
Học viện Chính sách và Phát triển ký thỏa thuận xây dựng cổng thông tin hỗ trợ việc làm cho sinh viên với đại diện Mạng tuyển dụng Jobnow
Học viện Chính sách và Phát triển với Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ngành Kế hoạch - Đầu tư
Ngày 09/01/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 với chủ đề Khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, hành động hiệu quả. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị. PGS, TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển cùng các lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc Học viện tham dự Hội nghị
Học viện Chính sách và Phát triển với Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ngành Kế hoạch - Đầu tư
Bootstrap Slider

Tin tức sự kiện

Xem tất cả

Đối tác Đối tác